Štítek „očkování“

Ze zákona je v současné době povinné pouze očkování proti vzteklině. Dříve se očkovalo povinně každý rok, nynější znění Veterinárního zákona určuje takový interval, jaký stanoví výrobce vakcíny. Prakticky to znamená, že interval přeočkování je 1-3 roky. Při výjezdu do ciziny je ovšem třeba dbát ustanovení země, do které cestujete, a tam může být vyžadována jiná doba od poslední vakcinace. Pro cestu do zahraničí vystaví veterinář mezinárodní očkovací průkaz.
Pokračování…