Archiv pro rok 2013

Ze zákona je v současné době povinné pouze očkování proti vzteklině. Dříve se očkovalo povinně každý rok, nynější znění Veterinárního zákona určuje takový interval, jaký stanoví výrobce vakcíny. Prakticky to znamená, že interval přeočkování je 1-3 roky. Při výjezdu do ciziny je ovšem třeba dbát ustanovení země, do které cestujete, a tam může být vyžadována jiná doba od poslední vakcinace. Pro cestu do zahraničí vystaví veterinář mezinárodní očkovací průkaz.
Pokračování…


Obrátit se na psí útulek je jedna z možností, jak výhodně získat psa. Kromě značné úspory jak při pořízení, tak i při „provozu“ psa (řada obcí poskytuje slevu na poplatcích ze psů) často vykonáte navíc dobrý skutek. Musíte si být vědomo ovšem i úskalí této cesty. Pes získaný z útulku může být nevychovaný, bázlivý, agresivní, bez sociálních zkušeností. Proto věnujte výběru psa z útulku pozornost a nespěchejte — velikost a barva nemusí být to správné kritérium.
Pokračování…