Příspěvky

Ze zákona je v současné době povinné pouze očkování proti vzteklině. Dříve se očkovalo povinně každý rok, nynější znění Veterinárního zákona určuje takový interval, jaký stanoví výrobce vakcíny. Prakticky to znamená, že interval přeočkování je 1-3 roky. Při výjezdu do ciziny je ovšem třeba dbát ustanovení země, do které cestujete, a tam může být vyžadována jiná doba od poslední vakcinace. Pro cestu do zahraničí vystaví veterinář mezinárodní očkovací průkaz.
Pokračování…


Obrátit se na psí útulek je jedna z možností, jak výhodně získat psa. Kromě značné úspory jak při pořízení, tak i při „provozu“ psa (řada obcí poskytuje slevu na poplatcích ze psů) často vykonáte navíc dobrý skutek. Musíte si být vědomo ovšem i úskalí této cesty. Pes získaný z útulku může být nevychovaný, bázlivý, agresivní, bez sociálních zkušeností. Proto věnujte výběru psa z útulku pozornost a nespěchejte — velikost a barva nemusí být to správné kritérium.
Pokračování…


Zlatý retrívr vyhrál anketu časopisu Týden o nejsympatičtější plemeno, která se konala v srpnu 2012. Jedná se o velké plemeno, které není vhodné pro každého, a tak přes všechny sympatie obsadil zlatý retrívr až 8. místo v počtu nově přihlášených psů. Jedná se o milého a snadno ovladatelného psa vhodného i pro canisterapii.
Pokračování…


Psí útulek je jedna z možností, jak získat psa. Kromě značné úspory jak při pořízení, tak i při „provozu“ psa (řada obcí poskytuje slevu na poplatcích ze psů) vykonáte i dobrý skutek. Tato cesta má ovšem i svá úskalí. Pes z útulku může být nevychovaný, bázlivý, agresivní, bez sociálních zkušeností. Proto věnujte výběru psa z útulku pozornost a nespěchejte — velikost a barva nemusí být to správné kritérium.
Pokračování…


Nejdůležitější větu řeknu hned na začátku: Psa vybíráme zodpovědně! Myslete na to, že nebudete jen majitel, ale také chovatel, a že toto slovo je velmi podobné slovu chůva.
Pokračování…